Woonwarenhuis Living for All
slider1 slider2 slider3 slider9 slider10 slider4 slider6 slider5 slider7 slider8 slider1 slider2 slider3 slider9 slider10 slider4 slider6 slider5 slider7 slider8

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruiken van deze website en zich toegang verschaffen tot deze website, betekent dat je als gebruiker instemt met de volgende bepalingen. Living for All stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website. Living for All biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Informatie op deze site

Living for All streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Living for All wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Living for All aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Hoewel Living for All alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Living for All geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder teksten, foto's, illustraties, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Living for All worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van Living for All dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze website. Deze websites worden niet door Living for All onderhouden en Living for All heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites. Living for All geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Living for All dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Living for All.

Virussen

Living for All garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.